Empresa

Parcheo de voz y datos

Somos unha empresa de instalacións e mantemento de sistemas electrónicos especializados no  campo das telecomunicacións con máis de quince anos de experiencia no sector.  

Estamos inscritos no Rexistro de Instaladores de Telecomunicacións da SETSI (Ministerio de Industria) para todos os tipos de instalacións: A, B, C, D, E e F co número 10.266.   

Empresa Instaladora de Baixa tensión, Categoría Especialsta, número de rexistro Industriual 15023358

Pertencemos á Asociación Provincial de Industriais Electricistas e de Telecomunicacións da Coruña (ASINEC)  

Dispoñemos de todo o equipamento de medida necesario para instalar e manter sistemas de telecomunicacións de todo tipo.